Udsmykninger / Åbne Døre

Åbne Døre

2021
 
Corten stål, nedstøbte spots, beton

Skulptur: 120 x 210 x 240 cm. Sokkel: 17 x 300 x 300 cm.

Udført for Lemvig Kommune og Bolig- og Planstyrelsen til de kommunale enheder -
Center for Sociale tilbud, Børne- og Familiecentret, Dagplejen og Frivilligcenter, Vasen 14, 7620 Lemvig.
 
Skulpturen er udformet som en sekskant, hvor hver side består af et kvadrat der åbnes op indad, som døre der skiftevis åbner til den ene og anden side. De åbne døre symboliserer stedet og afdelingernes funktion med at åbne dørene for borgerne i kraft af deres tilbud og ydelser, samt at de grundet de fysiske rammer på stedet naturligt interagerer og mødes med hinanden internt på kryds og tværs.
 
Tekst af Lars Olsson, medlem af Lemvig Kommunes Billedkunstråd
 
Åbne døre i Vasen
– ny skulptur indvies
Ombygninger, nedrivninger og nybyggeri har som led i områdefornyelsen skabt et nyt, charmerende byrum i Vasen 14, den tidligere handelsskole, hvor Frivilligcenter Lemvig og forskellige sociale funktioner og tilbud nu holder til.
Som prikken over i’et er der nu opsat en velfungerende skulptur midt i den lille rundkørsel. Den hedder Åbne Døre, og kunstneren er Lene Desmentik.

Origami for Obelix
Der er tale om en slags pavillion, sekskantet og formet af en cortenstål-plade på en meters penge i højden og knap seks meter i længden, fræset og foldet og i hver af de seks gavle forsynet med døre samt døre-i-døre og endda bittesmå døre helt ud i tredje led, der alle åbner sig indad.

Der findes eksempler på såkaldt rundkørselskunst af cortenstål andre steder, hvor man desværre ikke har respekteret pladen som materialemæssig præmis og i stedet bøjet og svejset produktet i et forsøg på at illudere fylde og tyngde – her har Lene Desmentik valgt ikke at skjule udgangspunktet, men ladet form og materiale ligge i smuk og logisk forlængelse af hinanden. Det kan minde lidt om, når man derhjemme tager et stykke kraftigt karton, som man bearbejder med hobbykniven og folder. Da godstykkelsen i Åbne Døre er hele 10 mm, er der vel nærmest tale om origami for Obelix eller Herkules.

Klassiske dyder
Trods det moderne materialevalg har vi fået en skulptur med klassiske dyder, især fordi den rigdom af kontraster, den rummer, holdes i ave inden for dens egne rammer. Den er både tung og let: pladetykkelsen og de brede rammer om de yderste døre giver værket tyngde, som opvejes af de luftige døråbninger. Den er også åben og lukket på samme tid: sekskanten folder sig smukt i en sluttet form, men samtidig skaber døråbningerne delvis transparens og åbner blikket mod det, der er bagved. Og den er både både lys og mørk: kontrasten mellem det rustne stål og de lyse åbninger giver skulpturen stærke, grafiske kvaliteter. Også i de mørke timer, takket være den smukke og stemningsskabende lyssætning.

“Velkommen til, her er muligheder”
Endelig rummer Åbne Døre i sin grundplan, hvor dørfladerne drejes og vinkles om skiftende akser, en dobbelthed; dels fordi de skaber en centrifugal kraft, der leder blikket ud mod de forskellige kommunale bygninger og indgange og deres funktioner, dels fordi den modsatte bevægelse – ordbøgerne fortæller os, at det hedder ‘peripetalkraft’ – også er til stede og samler den ankommendes opmærksomhed om gårdrummets center.
Det er, som om den i sit stumme skulptursprog først siger til beskueren: “Velkommen til!”, og dernæst: “Her er muligheder”

Skulpturen Åbne Døre er finansieret af Lemvig Kommune i forbindelse med renoveringen af Den Gamle Handelsskole og områdefornyelsesprojektet ”Lemvig på bagsiden”.
Kontakten til Lene Desmentik er formidlet af Lemvig Kommunes Billedkunstråd, særligt Klavs Weiss, som var medlem af rådet fra dets etablering i 2013 til sommeren 2021.