Udvalgte værker / Udstykning

Udstykning

2014
 
Materiale: brædder i sammen dimension som havnens hegn, 35 stk. brevsprækker i stål.
Mål: variable
 
Værket Udstykning er lavet specifikt til Søby Havns Hegn i forbindelse med Biennalen
SommerSkulpturSøby på Ærø.
 
se og hør mere her:
 
Tidligere angav brevsprækken et skel mellem to rum, på samme måde som hegnet. Mellem et ude og et inde – mellem en offentlig og en privat sfære.
 
I december 2010 blev postloven ændret og det har siden været et krav at brevkassen – uanset om man bor i hus eller etageejendom – placeres ved indgangen til matriklen. Altså i skellet ud mod nærmeste offentlige vej eller, som et brevkasseanlæg, opsat i stueetagen så tæt på ejendommens hovedindgangsdør som muligt. Forsendelser skal således kunne afleveres i brevkassen, uden at omdeleren skal begive sig fra vejarealet ind på ejendommen eller i øvrigt skal igennem en forhave, en carport, bevoksning eller anden form for afspærring el.lign.
 
I takt med at virksomheder lukker ned i danske havne udstykkes de tidligere industrigrunde til rekreative områder og boliger med havudsigt. Søby er en af de havne der stadig er aktiv som industrihavn. Endnu.