Publikationer

muren, væggen og døren – er en fotografisk publikation, med billeder af mure, vægge og døre – elementer vi omgives af i vores hverdag og som vi ofte ikke bider mærke i. Billederne kredser om elementernes mange forskellige betydninger, afhængig af hvilken kontekst de ses i/befinder sig i. Billederne ledsages af tre essays om de samme tre grundelementer, skrevet af kunstkritiker Rikke Hansen.

Bogen udgives i 300 nummererede og signerede eksemplarer.
Kan købes ved henvendelse til kunstneren.
 
 
muren, væggen og døren er udgivet i forbindelse med udstillingen muren, væggen og døren på Udstillingsstedet Spanien19C, Aarhus 1-23. Aug. 2015
v/ Lene Desmentik
 
Tryk: Narayana Press
Udgivet af Udstillingsstedet Spanien19C
ISBN 978-87-992400-3-6
Essays: Rikke Hansen
Layout: Iben West 
 
Udstilling og udgivelse er støttet af:
Kulturudviklingspuljen, Aarhus Kommune
Statens Kunstfonds
Grosserer L.F. Foghts Fond