Udvalgte værker / PuzzleVille

PuzzleVille

 
2017
 
Huset for kunst og design, Holstebro
 
PuzzleVille er titlen på en fælles udstilling af Lene Desmentik og Karen Havskov Jensen. En vigtig inspirationskilde til udstillingen er Italo Calvinos bog ’De usynlige byer’ fra 1972.
 
Vi har hentet inspiration i Italo Calvinos meget billedskabende univers, og herfra har vi som opdagelsesrejsende forsøgt at kortlægge en række af vores egne ufuldendte byer. Titlen PuzzleVille giver mindelser om noget med legetøj – eller puslespil og gåder –, og vi trækker da også på barndommens fantasilandskaber, erindringens uransaglige forskydninger og hvordan de udvendige steder forholder sig til de usynlige byer, vi alle bærer inden i os. Titlen refererer desuden til, at udstillingen er bygget op af en lang række både fælles og individuelt fremstillede ’brikker’. Vi bor på henholdsvis den jyske øst- og vestkyst, og for at holde gang i den indbyrdes faglige samtale har vi over en længere periode jævnligt sendt hinanden en lille status med fotos fra arbejdsprocessen. Ved at følge tæt med i hinandens produktion til udstillingen har vi i vores egen videre produktion kommenteret, lånt elementer fra og dermed bygget videre på den fælles samtale. Som i Marco Polo og Kublai Khans samtaler er intentionen, at to sprog kan mødes i et tredje, vores fælles atlas over PuzzleVille.
 
Udstillingen er støttet af 
Italo Calvinos bog ’De usynlige byer’ er udformet som en samtale mellem den opdagelsesrejsende Marco Polo og den aldrende og travle kejser Kublai Khan, der igennem sine udsendinge og opdagelsesrejsende forsøger at danne sig et billede af tilstanden i hans enorme imperium. Marco Polo beretter efter bedste evne om alle de mærkelige byer, han har set og besøgt, og hovedparten af bogen består af de korte poetisk-filosofiske beskrivelser af 55 byer, der er fulde af usandsynligheder og legelyst, alt fra dysfunktionelle skræmmebilleder til yndefulde drømmebilleder. Marco Polo og Kublai Khan taler ikke samme sprog. Marco Polo må derfor bruge håndbevægelser, hop, forundrings- og rædselsudbrud samt genstande for at fortælle historien om de forskellige byer. Implikationen er, at de hver især forstår den anden gennem deres egen fortolkning af, hvad den anden siger. Italo Calvino har med ’De usynlige byer’ forsøgt at skabe et overblik som på et atlas eller et skakbræt over sansningen som et mentalt univers, af forbindelser, transmissioner, kommunikationslinjer, systemer af betydninger.