Udvalgte værker / Mellemsteder

Mellemsteder

Charlotte Fogh Gallery 20. august - 2. oktober 2021

Udstillingen viser nye værker, som er bygget i legoklodser, stål og keramik, og som leger med de klassiske skulpturbegreber i et samspil med galleriets rum og omgivelser.

Gennemgående i Lene Desmentiks kunst står muren som et grundmotiv. På udstillingen fremstår muren som en beholder, membran eller et filter mellem to rumligheder. I alle udstillingens værker, hvad enten det er skulpturer, krukker, broderede træsnit og tegninger indgår et hul eller hulrum som et gennemgående element, der har reference til gennembrydning af mure; en åbning ind eller et vindue ud, hvorfra vi kan betragte verden.

Udstillingens værker handler overordnet om tid, rum og det mellemliggende øjeblik. Et slags billede på en mellemtid, som den tid vi befinder os i nu, hvor vi venter på en ny tid.
 
Udstillingen var støttet af Kulturudviklingspuljen Aarhus og Statens Kunstfond.